REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
FIRMY „MARIX”
Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę PPHU"MARIX" MARIUSZ MISZCZAK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonania działalności: Pabianicka 80B, 97-400 Bełchatów, NIP: 8311087958, adres poczty elektronicznej: sklep.marix@gmail.com .

2. Sklep internetowy świadczy usługi dotyczące wyłącznie sprzedaży artykułów ogrodniczych, znajdujących się na stronie. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.marix.com.pl, a także przez telefon: 509 061 836, 517 210 247, 502 516 806,  i pocztę elektroniczną: sklep.marix@gmail.com .


3. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy rachunek lub fakturę VAT.


4. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DPD Polska lub Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w zakładce DOSTAWA lub sposobach i terminach płatności.

5. Zamawiającego obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia.


6. Cennik sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Zamieszczone ceny są tylko zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 KC, zastrzegamy sobie prawo zmiany cen.

7. Wygląd rzeczywisty oferowanych artykułów może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w ofercie.

8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

9. Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie danych osobowych i będą używane wyłącznie do czynności związanych z realizacji zamówienia , nie będą przez nas przetwarzane ani udostępniane osobom trzecim.

Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza w sklepie internetowej.

2. W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dn. 8 marca 2013r. ( Dz. U. 2013 poz.  455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 ( Dz. U. 2011 nr 284 poz. ze zm.), złożyć zamówienie oraz umowy sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013r. ( Dz. U. 2013 poz.  455 ze zm.).

3. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia jeśli dane podane przez Kupującego są niepełne i budzące wątpliwości.

4. Zamówienie jest potwierdzane drogą  internetowa lub telefonicznie w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, nie licząc niedziel i świąt.

5. Zamówienie można wycofać drogą elektroniczną, do momentu wysłania towaru do Klienta.

6. Przyjęcie zamówienia nie jest jednoznaczne z całkowitą jego realizacją. W przypadku braku zamówionego towaru Klient zostanie o tym zawiadomiony i ustalony zostanie termin zrealizowania zamówienia lub jego anulowanie.

7. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu


1. Możliwe są następujące formy płatności:
1.1. Przelew  –  Tradycyjny przelew na konto:
mBanak 56 1140 2004 0000 3102 7626 6073 – realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu pieniędzy na konto.
1.2. Przelew Pay U  -
1.3. Odbiór osobisty – Istnieje możliwość odbioru osobistego w naszym Centrum   Ogrodniczym w Bełchatowie przy ulicy Pabianickiej 80B.
1.4.  Dowóz bezpośredni do klienta - W przypadku zakupu większych ilości towarów  istnieje możliwość bezpośredniego dowozu ich do klienta naszymi środkami transportu, koszt transportu ustalany jest indywidualnie.

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku w zakładce DOSTAWA.

2. Realizacja zamówienia towaru, tj. od dnia złożenia zamówienia do dnia przekazania dostarczycielowi, nie licząc niedziel i świąt wynosi 2-5 dni roboczych. W przypadku przedpłaty na konto czas realizacji zamówienia będzie liczony od dnia wpływu należności na nasze konto.

3. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DPD Polska lub Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy.

4. Materiał roślinny wysyłamy firmą kurierską od poniedziałku do czwartku. Sezon wysyłkowy trwa od połowy marca do listopada.

5. Rośliny zabezpieczone są bardzo starannie , bierzemy pełną odpowiedzialność za jakość roślin oraz dostarczenie ich w nienagannym stanie.Reklamacja i zwrot

1. Firma "Marix" nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem produktów niezgodnym z ich przeznaczeniem i instrukcją oraz za uszkodzenia towaru wynikające z winy przewoźnika lub spedytora dostarczającego towar do zamawiającego.

2. Przy odbiorze przesyłki od dostarczyciela należy ją dokładnie sprawdzić i w razie stwierdzenia jej uszkodzenia sporządzić protokół. Protokół musi być podpisany przez spedytora i odbiorcę. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

3. Jeżeli zamówiony towar nie spełnia Państwa oczekiwań można go zwrócić w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, ale na własny koszt. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 30 dni od daty zwrotu towaru i zostanie pomniejszony o koszty przesyłki pieniędzy.

4. Zwrot musi być wcześniej potwierdzony drogą elektroniczną. Bez potwierdzenia i oryginału dowodu zakupu zwrotów nie przyjmujemy. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru do siedziby firmy.

5. Zwrotowi nie podlega towar noszący ślady użytkowania. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnym dowodem zakupu, instrukcją i gwarancją. Zwrotom nie podlegają nasiona i materiał roślinny.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.