Marix: Projektowanie terenów zieleni, akcesoria ogrodnicze, rosliny ozdobne.
Projektowanie terenów zieleni

Projektowanie terenów zieleni

Firma Marix świadczy usługi w zakresie projektowania zarówno ogrodów prywatnych jak i terenów zieleni użyteczności publicznej m. in. osiedli mieszkaniowych, terenów zielonych przedszkoli i szkół, obiektów przemysłowych, parków, skwerów ect..

Jak powstaje projekt?
Podczas pierwszej wizyty w Państwa ogrodzie przeprowadzamy inwentaryzację terenu uwzględniającą istniejące gatunki roślin oraz elementy małej architektury. Zapoznajemy się z Państwa ogólnym wyobrażeniem o ogrodzie oraz ustalamy zakres prac projektowych. Przy następnym spotkaniu przedstawiamy Państwu wstępną koncepcję w formie wizualizacji i rzutu. Kolejnym etapem jest stworzenie właściwego projektu, który będzie pod względem funkcjonalności i stylu dopasowany do Państwa potrzeb.

Co zawiera projekt?
Zawartość projektu dostosowana i uzależniona jest do potrzeb Państwa. Zazwyczaj zawiera następujące elementy:

1. Stan obecny - plansza przedstawiająca stan istniejący projektowanego terenu zieleni uwzględniając rośliny istniejące, elementy małej architektury, czy nawierzchnie utwardzone.
2. Rzut terenu zieleni– plansza przedstawiająca widok z góry projektowanego ogrodu w skali.
3. Układ kwater – plansza lub plansze zawierające wymiary kwater, powierzchnie przeznaczone pod trawnik, korę, żwirek ect., umiejscowienie elementów małej architektury, długości i wymiary układów murków i obrzeży.
4. Nasadzenia – szczegółowy układ nasadzeń z opisem wszystkich roślin.
5. Nawodnienie – całego lub części ogrodu, na życzenie Państwa
6. Wizualizacje - przedstawienie w sposób graficzny projektu ułatwiający Państwu zapoznanie się z ogrodem.
7. Kosztorys – zestawienie łączne wszystkich kosztów przewidzianych w projekcie.

Dlaczego projekt jest taki ważny?
Projekt ogrodu ułatwia Państwu sprecyzowanie swoich marzeń i możliwości ogrodu. Pozwala w prosty sposób określić Państwa upodobania i potrzeby w formie wizualizacji, które na samym początku ułatwią podjęcie decyzji co do wyboru roślin czy elementów małej architektury, a przede wszystkim funkcji ogrodu.